Analýza kybernetickej odolnosti IT

Účinná obrana začína poznaním stavu bezpečnosti IT prostredia a ošetrením zraniteľností.

Vyplňte kontaktný formulár a získajte nezáväznú ponuku.

Prvý krok vášho projektu kybernetickej bezpečnosti

Odhalíme zraniteľnosti v bezpečnosti IT prostredia

Ak chcete vo firme zaviesť účinnú obranu proti útokom, musíte si byť vedomý nielen hrozieb, ale aj stavu svojej IT bezpečnosti, identifikovať zraniteľnosti a ošetriť slabé miesta. Analýza je zo skúseností našich klientov, tým najlepším prvým krokom. Prečo?

Zhodnotíme existujúci stav kybernetickej odolnosti IT infraštruktúry, siete, sieťových prvkov a koncových zariadení. Identifikujeme potenciálne riziká, ktoré by mohli ovplyvniť IT bezpečnosť a kontinuitu prevádzky. Výstupy z analýzy doplníme o návrhy opatrení na zvýšenie úrovne kybernetickej odolnosti a spoločne skonzultujeme odporúčania na nápravu zisteného stavu.

Spoznajte úspešný príbeh koncepčnej implementácie prvkov kybernetickej bezpečnosti výrobnej spoločnosti TUBAPACK, a.s., v réžii našej firmy.

Prečo si vybrať naše služby

Definujeme najdôležitejšie aplikácie, dáta, procesy a kritické systémy z pohľadu bezpečnosti.
Odhalíme primárne bezpečnostné hrozby, nesúlad vo využívaných technologických riešeniach či nedostatky v bezpečnostnej stratégii.
Navrhneme spôsob nápravy a účinné opatrenia na rizikové zraniteľnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na podnikanie.
Naši konzultanti poradia optimálny postup zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti pre špecifickú situáciu práve vašej firmy.

Koľko to bude stáť?

Informácie získajte:
  • v priebehu 1 pracovného dňa
  • jednoducho a nezáväzne

Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.

Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Testy zraniteľnosti

Sieťová bezpečnosť

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Bezpečnosť priemyselných systémov

Konzultácie a vzdelávanie

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

SECaaS

Spoznajte nás na sieti LinkedIn

Získajte rýchly prístup k aktuálnym informáciám vo svete informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti.

Marcela

Gottwaldová

konzultant

Jana

Kohárová

konzultant

Braňo

Lupták

konzultant

Zuzana

Omelková

konzultant

Alena

Parobeková

konzultant

S kým budem komunikovať?

Spoznajte nášho špecialistu na kybernetickú bezpečnosť Zuzanu Omelkovú.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000

info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Žiadosť o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky na službu „Analýza kybernetickej bezpečnosti IT“